مرور گر شما بسیار قدیمی است و توانایی بازدید از سایت را ندارد لطفا از لینک زیر مرورگر جدید دریافت کنید
Firefox
شنبه,3 فروردين 1398
صفحه اصلیاخبار برق تعداد بازدید کننده: 1424منبع: روزنامه خراسان
کد خبر : 10001729 07:59:00 | 1393/12/11

معاون وزير ارتباطات اعلام کرد: با برخي شرکت هاي بزرگ اينترنتي مذاکره و به آن ها اعلام کرده ايم که ايران براي همکاري و حتي ارائه سرويس در منطقه آمادگي دارد البته براي بازار ايران با اين ملاحظه که ارائه سرويس با پذيرش سياست هاي فرهنگي ايران انجام گيرد.

وي افزود: در اين زمينه با برخي شرکت ها در سطوح تصميم گيري در گفت وگو هستيم و برخي شرکت ها نيز تاکنون در سطوح تصميم گيري جلو نيامده اند، درنتيجه در تصميم گيري هنوز نتوانسته ايم اين کار را با آن ها نهايي کنيم.

جهانگرد ادامه داد: شايد موضوعاتي از جمله تحريم براي شرکت هاي آمريکايي مشکل ساز است و آن ها منتظرند تکليف شرايط بين المللي از نظر حقوقي روشن شود که بتوانند راحت تر عمل کنند اما شرکت هاي غيرآمريکايي آمده اند و گفت وگو را آغاز کرده اند. برخي از آن ها ضوابط را پذيرفته اند و مقدمات فني در حال آغاز است که وارد بازار ايران شوند و سرويس ارائه کنند که پس از موفقيت و تکميل کار، نام اين شرکت ها اعلام مي شود.

جهانگرد در گفت و گو با فارس، در پاسخ به اين سوال که اعلام شده بود رايزني هايي با شرکت هاي بزرگ اينترنتي آمريکايي و اروپايي از جمله گوگل براي ايجاد يک نسخه از سرور اين شرکت ها در ايران به منظور تسهيل دسترسي مردم، کاهش هزينه هاي دسترسي و حرکت در چارچوب قوانين ايران انجام گرفته است، آيا اين امر امکان پذير خواهد شد اظهار داشت: اين روند در تمام دنيا به طور طبيعي اتفاق مي افتد و براي شرکت ها اقتصادي تر است که به کاربران عمده خود نزديک تر شوند.

معاون وزير ارتباطات ادامه داد: براي مثال در هر جايي که حجم بالاي کاربر براي يک سرور وجود دارد ،براي شرکت مربوطه به صرفه تر است که در نزديکي آن ها مستقر شود تا هزينه هاي شرکت کاهش پيدا کند.

وي تصريح کرد: در مذاکره با شرکت هاي بزرگ اينترنتي بحث اين است که به عنوان يک جامعه ايراني علاقه منديم چارچوب ها و سياست هاي ايران در سرويس دهي اين شرکت ها رعايت شود.

جهانگرد تاکيد کرد: با تمام کساني که در بازار جهاني هستند و مي خواهند در ايران سرويس ارائه کنند، تعارضي نداريم بلکه آمادگي داريم با آن ها مذاکره کنيم تا با پذيرش شرايط فرهنگي ايران داخل بازار ايران سرويس ارائه کنند.

رئيس سازمان فناوري اطلاعات تصريح کرد: علاوه بر اين آمادگي داريم امکاناتي را که اکنون در ايران وجود دارد،به گوگل يا هر شرکت ديگري ارائه دهيم که از امکانات ايران حتي براي سرويس دهي در منطقه استفاده کنند.البته تمايل داريم آنچه که در بازار ايران ارائه مي کنند، طبق سياست هاي ايران باشد.

مهم ترين نکات

برخي از شرکت هاي غير آمريکايي ضوابط را پذيرفته اند و مقدمات فني در حال آغاز است که وارد بازار ايران شوند و سرويس ارائه کنند.

در مذاکره با شرکت هاي بزرگ اينترنتي بحث اين است که به عنوان يک جامعه ايراني علاقه منديم چارچوب ها و سياست هاي ايران در سرويس دهي اين شرکت ها رعايت شود.

علاوه بر اين آمادگي داريم امکاناتي را که در ايران وجود دارد،به گوگل يا هر شرکت ديگري ارائه دهيم تا از امکانات ايران حتي براي سرويس دهي در منطقه استفاده کنند.

(0)