مرور گر شما بسیار قدیمی است و توانایی بازدید از سایت را ندارد لطفا از لینک زیر مرورگر جدید دریافت کنید
Firefox
سه شنبه,28 اسفند 1397
صفحه اصلیاخبار برق تعداد بازدید کننده: 569منبع: خبرگزاري مهر
کد خبر : 10006058 08:09:00 | 1396/5/12

محققان در پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به طراحی و ساخت یک دستگاه متمرکز کننده خورشیدی شدند.

امین‌زاده، مجری طرح «طراحی و ساخت یک دستگاه متمرکز کننده خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب پرشده از محیط متخلخل مس و نیکل و سیال عامل آب» گفت: در این پروژه، یک دستگاه متمرکز کننده خورشیدی سهموی خطی با لوله جاذب پرشده از محیط متخلخل مس و نیکل و سیال عامل آب، طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه به‌منظور افزایش نرخ انتقال حرارت در لوله جاذب کلکلتور و بازده آن، لوله جاذب با محیط متخلخل حلقوی از جنس مس و نیکل پر شده است، افزود: همچنین، جذب حجمی در لوله جاذب شیشه‌ای با محیط متخلخل و بدون آن مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. آزمایش‌های تجربی بر اساس استاندارد ASHRAE ۹۳-۲۰۰۳ انجام ‌شده و عواملی همانند بازده کلکتور، دمای خروجی آب، ضرایب برداشت حرارتی و جذب انرژی و میزان افت فشار مستخرج شد.
امین‌زاده با خاطر نشان کرد: با استفاده از روش مونت‌کارلو و نرم‌افزار soltrace، شار تابشی غیریکنواخت لوله جاذب به میزان ۵۵ kw/m۲ در سطح زیرین لوله جاذب و  kw/m۲۱ در سطح بالایی لوله جاذب از شبیه‌سازی محاسبه شد.
وی در ادامه افزود: تاثیر ضریب تخلخل و جنس ماده متخلخل بر روی انتقال حرارت لوله جاذب و همچنین مقایسه جذب حجمی در لوله جاذب شیشه‌ای تیره شده با لوله جاذب مسی و تاثیر هریک از پارامترها بر بازده کلکتور، بررسی ‌شده و نتایج به‌‌دست ‌آمده مورد تحلیل قرار گرفتند.
وی عنوان کرد: همان‌طور که از نتایج برمی‌آید استفاده از محیط متخلخل موجب کاهش جزيی ضریب برداشت حرارتیF­­­R می‌شود (حدود ۵ درصد) و به‌‌صورت هم‌ زمان، تلفات حرارتی را شدیداً کاهش می‌‌دهد که این کاهش در دبی‌‌های عبوری بیشتر، مقدار مؤثرتری دارد (از ۵۱ درصد تا ۶۷درصد بسته به نوع محیط متخلخل و دبی سیال عبوری در جاذب مسی). در این حالت بازده میانگین از ۱.۱۴ درصد تا ۹.۷۲ درصد بسته به نوع محیط متخلخل و دبی سیال عبوری افزایش داشت.

به گفته این محقق، در حالت جذب حجمی، با استفاده از محیط متخلخل، ضریب برداشت حرارتی به میزان خیلی زیادی بهبود می‌یابد و این تغییر، نسبت به حالت جاذب فلزی، محسوس‌تر بوده و از طرفی، روند کاهش تلفات حرارتی نسبت به حالت جاذب مسی،(از ۱۲ درصد تا ۳۸ درصد بسته به نوع محیط متخلخل و دبی سیال عبوری) کندتر است. در این حالت بازده میانگین از ۲۸.۴۵ درصد تا ۱۰۱.۶ درصد بسته به نوع محیط متخلخل و دبی سیال عبوری افزایش داشت.
بررسی تجربی و تحلیلی استفاده از محیط متخلخل در لوله جاذب کلکتور سهموی خطی با راهنمایی دکتر محمد امینی و مهندس حمیدرضا حقگو و توسط مهندس محمد امین‌زاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی انرژی‌‌های تجدیدپذیر در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام شده است.

()