راه ناهموار وزیر نیرو
اگر چه کمی دیر اما وزیر نیروي دولت دوازدهم نيز با حضور در جمع کابینه راه ناهموار و سخت وزارت نیرو را در پیش گرفت. وزارت‌خانه‌ای با دو ماموریت و وظیفه‌ی بسیار مهم که هر دو در شرایط بحران قرار دارند؛ آب و برق. بحران آب بيشتر نقاط كشور را فرا گرفته‌است و در سال‌‌هاي اخير آن‌چنان رخ نموده است كه برخي از كارشناسان ايران را در سال‌‌هاي نه چندان دور، كشوري خالي از مردم تصوير نموده‌اند كه به دليل نبود آب اين مرز پر گهر را ترك خواهند كرد. اگر چه هيچ‌گاه منتظر آن روزها نخواهيم ماند كه چو ايران نباشد تن من مباد اما اكنون بخش بزرگي از الفباي آباداني را در بي‌خردي و بي تدبيري هدر مي‌دهيم و از آن‌چه براي رفع نگراني‌هاي سه دهه آينده صحبت مي‌كنيم، تنها شعاري است كه گاهي مي‌پنداريم در جامعه جامه عمل پوشيده است. آب نيازمند برنامه‌ريزي كوتاه مدت و بلند مدت است تا نه حلقه چاه‌هي بي‌رويه شيره‌ي زمين را بمكد و زير پاي مردمان را خالي كند و نه سدي در بي تدبيري، راه آب بر دشت‌ها ببندد و گوشه‌اي را خشك نمايد تا گوشواره‌اي را سيراب كند. امروز به مدد كشاورزي ناكارآمد و سياست‌هاي آبي غلط تازه فهميده‌ايم كه چاه‌هاي آب مي‌توانند مهم‌تر و ويران‌كننده‌تر از چاه‌هاي نفت آينده را به تباهي بكشند و درك كرده‌ايم شعارهاي ديروز را بايد مورد بازنگري قرار دهيم كه اگر نفت را بايد براي نسل‌هاي فردا حفظ كنيم، نسل امروز هم اكنون سخت محتاج آب شده است و خالي شدن روستاها و خشك شدن قنات‌ها در جاي جاي ميهن، فرياد آوار شدن آباداني بر زمين‌هاي خشكيده را سر مي‌دهد. درختان چند ده ساله به چوب‌هاي خشك بدون برگ تبديل مي‌شوند و صداي جويبارها در غوغاي خشكسالي رو به خاموشي است و اين همه نيازمند تدبير است. نه تدبير يك وزارت‌خانه و وزير كه نيازمند تدبير و خرد ملي است براي جمع نمودن بساط خشكسالي و كم آبي و گستراندن سفره آب به‌كمك مصرف بهينه و پيشگيري از هدر رفت آب. آب اولويت نخست اين مرز و بوم شده است و اين در سخن رييس‌جمهور در دفاع از وزير پيشنهادي نيرو هم آمد تا نگراني جدي دولت را به بدنه جامعه نيز انتقال دهد. اما برق هم موضوع مهمي است و امنيت انرژي از اولويت‌هاي اساسي جامعه بشري است. در جامعه‌ي امروزي بدون انرژي برق به آب هم نمي‌توان دسترسي داشت. بنابراين نبايد توجه به يكي مانع از رسيدن به ديگري شود. البته دكتر روحاني هنگام دفاع از وزير نيرو به اين موضوع هم پرداخت و به هاب منطقه‌اي انرژي ايران اشاره كرد. واقعيت اين است كه اگر اين فرصت از دست برود و كشور ديگري جاي‌گزين ايران در هاب انرژي منطقه‌اي شود، فرصت دوباره‌اي فراهم نخواهد شد. با توجه به مشكلات مربوط به ركود و اشتغال متخصصان، همين موضوع به تنهايي مي‌تواند رونق اقتصادي فراواني را به ارمغان بياورد. تا از اين ره‌آورد ضمن حل بسياري از مشكلات داخلي، اهميت و امنيت و اقتدار بيشتري براي كشور فراهم شود و همان‌طور كه رييس جمهور محترم هم اشاره نمود با فراهم شدن زيرساخت‌ها مي‌توانيم انرژي را از برخي كشورهاي منطقه خريداري و به كشور سوم صادر كنيم. تثبيت جايگاه ايران در انرژي منطقه، كشور را بيش از گذشته در معادلات منطقه‌اي و جهاني تاثيرگذار خواهد نمود. از اين‌ها گذشته وزارت نيرو براي پيشگيري از خاموشي در اوج مصرف امسال دست به‌دامان صنايع و مردم شد تا بر لبه‌ي تيغ، تابستان را به پاييز پيوند دهد و براي چند ماهي تا اوج بار در تابستان آينده نفسي تازه كند. بخش عمده‌اي از صنعت برق را پيمانكاران بي‌رمق و از نفس افتاده، به كمك وام و تسهيلات سرپا نگه‌داشته‌اند تا چراغ خانه‌ها و صنايع خاموش نشود. وزارت نيرو به‌ويژه در بخش برق در پي سياست‌هاي قيمت‌گذاري انرژي و پرداخت يارانه، هر روز ناتوان‌تر شده است. اگر به توسعه و اشتغال و توليد مي‌انديشيم پيش و بيش از همه بايد به برق بيانديشيم چون علاوه بر زندگي روزمره‌ي مردم، همه‌ي اين برنامه‌ها برق مي‌خواهد و با كمبود انرژي الكتريكي هيچ يك از سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي موفق نخواهند شد. گذشته از اين كه پيشرفت‌هاي قابل توجه فناوري‌هاي مربوط به مهندسي برق تمام حوزه‌ها را با خود به جلو برده است و در هر حوزه‌اي كه بخواهيم پيشرفتي داشته باشيم بايد از فناوري‌هاي مرتبط با مهندسي برق و متخصصان اين حوزه كمك بگيريم، در صنعت برق كشور چه در بخش پيمانكاري و چه در بدنه دولتي صنعت برق، تعداد زيادي از نخبگان جامعه در حال تلاش هستند كه هر تهديدي در اين حوزه مي‌تواند بخش بزرگي از بهترين نيروهاي جامعه را به‌صورت مستقيم دچار مشكل كند، همان گونه كه در سال‌هاي پيش با كمبود منابع مالي و هزينه‌اي وزارت نيرو،‌ بخشي از مهم‌ترين نيروهاي پيمانكاري صنعت برق دچار مشكل شدند و توان خدمات فني و مهندسي جامعه دچار آسيب شد. نيروهايي كه به اعتراف همگان و به استناد پروژه‌هايي كه به انجام رسانده‌اند در شمار توانمندترين‌ها و بهترين‌ها هستند. نيروهايي كه اگر شرايط مهيا شود مي‌توانند كارآفريني كنند و به حركت چرخ اقتصاد در همه‌ي بخش‌ها كمك كنند. اكنون دولت دوازدهم هم داراي وزير نيرو شده است، وزيري كه بر ناهموارهاي آب و برق گام نهاده است و بايد راه را هم بر آب و هم بر برق هموار كند. قله سر به فلك كشيده منحني بار در اوج مصرف، شبكه‌هاي فرسوده‌اي كه با ظرفيت كامل در حال انتقال انرژي الكتريكي هستند و كمبود نقدينگي در كنار پيمانكاران طلبكار تنها بخشي از ناهمواري‌هايي است كه بايد وزير محترم در راه برق سپري كند. آن طرف‌تر در بخش آب، سفره‌هاي آب در قعر قرار گرفته، رودخانه‌ها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و قنات‌هاي خشكيده، حقابه‌ها و سدها و صدها ريز و درشت ديگر در بحران كم آبي، ناهمواري‌هايي ديگري براي وزير نيرو مهيا نموده است. تنها آرزوي موفقيت كافي نيست، بايد براي موفقيت وزير محترم نيرو در همه‌ي بخش‌ها عزم ملي جدي وجود داشته باشد. چه راه هموار باشد و چه ناهموار، آب و برق نخستين نيازهاي اساسي كشور است. ***   ذخیره شده در: مقاله / تحلیل
نوشته شده در :1396/8/21 | 10:19:00
http://amvaj-e-bartar.com