ذخیره سدهای تهران ۲۴ درصد کمتر از پارسال
حجم مخزن پنج سد بزرگ استان تهران در پایان شهریورماه و سال آبی گذشته ۲۴ درصد نسبت به سال آبی ۹۶-۹۵ کاهش داشته است.   طبق آخرین آمار از وضعیت مخازن سدها، مجموع حجم کنونی پنج سد بزرگ مخزنی استان تهران ۶۲۸ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با ۸۳۱ میلیون مترمکعب حجم مخازن سال قبل، ۲۴ درصد کاهش مشاهده می‌شود.   همچنین حجم آب ورودی به سدهای لار، طالقان، کرج، لتیان و ماملو از ابتدای سال آبی ۹۷-۹۶ ۱۱۷۰ میلیون متر مکعب اعلام شده و خروجی آب از این سدها در مقایسه با سال آبی ۹۶-۹۵ به‌دلیل کسری مخازن از ۲۰ درصد کاهش برخوردار بوده است. در مجموع، هم‌اکنون ۶۷ درصد از حجم مخازن سدهای پیش‌گفته خالی است و نسبت به ذخیره آبی سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۲۴ درصد کمتر است. علاوه بر این حجم مخزن سد لار ۶۳ درصد، سد طالقان ۱۱ درصد، سد کرج پنج درصد، سد لتیان ۴۳ درصد و سد ماملو ۳۴ درصد کمتر از سال آبی گذشته اعلام شده است. ذخیره شده در: اقتصاد و انرژی
نوشته شده در :1397/7/18 | 08:41:00
http://amvaj-e-bartar.com