امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناخبار صنعت برق http://amvaj-e-bartar.com اخبار صنعت برق TMsystem.ir بهای تولید برق افزایش یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7891/بهای تولید برق افزایش یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهای تولید برق افزایش یافت November 3, 2018 صرفه جویی ۲ هزارمیلیاردتومانی، نتیجه تبلیغات کاهش مصرف برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7889/صرفه جویی ۲ هزارمیلیاردتومانی، نتیجه تبلیغات کاهش مصرف برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران صرفه جویی ۲ هزارمیلیاردتومانی، نتیجه تبلیغات کاهش مصرف برق October 10, 2018 ارايه دستاوردها و فعالیت‌های توزیع برق مشهد در کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7875/ارايه دستاوردها و فعالیت‌های توزیع برق مشهد در کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ارايه دستاوردها و فعالیت‌های توزیع برق مشهد در کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء October 7, 2018 مجری طرح نیرورسانی و تملک دارايی توزیع برق مشهد: 880 حلقه چاه در مشهد برقدار می‌باشد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7874/مجری طرح نیرورسانی و تملک دارايی توزیع برق مشهد: 880 حلقه چاه در مشهد برقدار می‌باشد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مجری طرح نیرورسانی و تملک دارايی توزیع برق مشهد: 880 حلقه چاه در مشهد برقدار می‌باشد October 7, 2018 اعضای جدید هیات مدیره توانیر منصوب شدند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7873/اعضای جدید هیات مدیره توانیر منصوب شدند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اعضای جدید هیات مدیره توانیر منصوب شدند October 3, 2018 حقي‌فام: تلفات شبكه برق‌رساني كشور تك‌رقمي شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7871/حقي‌فام: تلفات شبكه برق‌رساني كشور تك‌رقمي شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران حقي‌فام: تلفات شبكه برق‌رساني كشور تك‌رقمي شد October 3, 2018 مدیرعامل توانیر: تراز تولید برق کشور مثبت شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7857/مدیرعامل توانیر: تراز تولید برق کشور مثبت شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل توانیر: تراز تولید برق کشور مثبت شد October 1, 2018 کنتورهای آب و برق هوشمند می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7855/کنتورهای آب و برق هوشمند می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کنتورهای آب و برق هوشمند می‌شود October 1, 2018 با حکم وزیر نیرو؛ مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7843/با حکم وزیر نیرو؛ مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران با حکم وزیر نیرو؛ مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد September 26, 2018 مدیرعامل جدید شرکت توانیر: بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق خواهد بود/ فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق افزایش بیشتری خواهد یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7842/مدیرعامل جدید شرکت توانیر: بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق خواهد بود/ فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق افزایش بیشتری خواهد یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل جدید شرکت توانیر: بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق خواهد بود/ فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق افزایش بیشتری خواهد یافت September 25, 2018 مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهارداشت: با برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی درسوخت گازوئیل؛ منابع مالی زیادی برای کشور و صنعت برق حاصل می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7834/مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهارداشت: با برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی درسوخت گازوئیل؛ منابع مالی زیادی برای کشور و صنعت برق حاصل می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهارداشت: با برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی درسوخت گازوئیل؛ منابع مالی زیادی برای کشور و صنعت برق حاصل می‌شود September 22, 2018 نفس‌های آخر دوران اوج مصرف برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7816/نفس‌های آخر دوران اوج مصرف برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نفس‌های آخر دوران اوج مصرف برق September 9, 2018 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: 95 درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7811/مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: 95 درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: 95 درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای September 5, 2018 بهره‌برداری از نیروگاه افق زاهدان تا تابستان سال ۹۹ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7807/بهره‌برداری از نیروگاه افق زاهدان تا تابستان سال ۹۹.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهره‌برداری از نیروگاه افق زاهدان تا تابستان سال ۹۹ September 2, 2018 برنامه «۰۹۸» به کمک خاموشی می‌آید http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7804/برنامه «۰۹۸» به کمک خاموشی می‌آید.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برنامه «۰۹۸» به کمک خاموشی می‌آید September 2, 2018 مصرف برق کشور از پارسال هم کمتر شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7802/مصرف برق کشور از پارسال هم کمتر شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق کشور از پارسال هم کمتر شد September 1, 2018 نگاهی به اقدامات برقی وزارت نیرو+جدول http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7800/نگاهی به اقدامات برقی وزارت نیرو+جدول.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نگاهی به اقدامات برقی وزارت نیرو+جدول September 2, 2018 بازدید مدیران و نمایندگان شرکت‌های همراه اول و ایرانسل از طرح‌های هوشمندسازی توزیع برق مشهد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7790/بازدید مدیران و نمایندگان شرکت‌های همراه اول و ایرانسل از طرح‌های هوشمندسازی توزیع برق مشهد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بازدید مدیران و نمایندگان شرکت‌های همراه اول و ایرانسل از طرح‌های هوشمندسازی توزیع برق مشهد August 27, 2018 بهره‌برداری از نرم‌افزار مهرسان در توزیع برق مشهد و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7789/بهره‌برداری از نرم‌افزار مهرسان در توزیع برق مشهد و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهره‌برداری از نرم‌افزار مهرسان در توزیع برق مشهد و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور August 27, 2018 مپنا به بن‌بست مالی رسید؟ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7784/مپنا به بن‌بست مالی رسید؟.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مپنا به بن‌بست مالی رسید؟ August 26, 2018 مصرف برق تهران ۱۴۰۰ مگاوات بیشتر از تولید است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7783/مصرف برق تهران ۱۴۰۰ مگاوات بیشتر از تولید است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق تهران ۱۴۰۰ مگاوات بیشتر از تولید است August 26, 2018 ۶۶۶۶ پروژه آب و برق کلید خورد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7782/۶۶۶۶ پروژه آب و برق کلید خورد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ۶۶۶۶ پروژه آب و برق کلید خورد August 26, 2018 ارزیابی وضعیت روشنایی معابر مدیریت برق شهرستان‌های استان خراسان http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7774/ارزیابی وضعیت روشنایی معابر مدیریت برق شهرستان‌های استان خراسان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ارزیابی وضعیت روشنایی معابر مدیریت برق شهرستان‌های استان خراسان August 18, 2018 گزارش عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار درسال 96 http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7773/گزارش عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار درسال 96.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران گزارش عملیات تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار درسال 96 August 18, 2018 استقبال ایران از شرکت‌های سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7758/استقبال ایران از شرکت‌های سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران استقبال ایران از شرکت‌های سوئیسی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی August 14, 2018 اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف آب و برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7735/اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف آب و برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت مصرف آب و برق August 8, 2018 اوج مصرف برق به کمتر از ۵۰ هزار مگاوات کاهش یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7725/اوج مصرف برق به کمتر از ۵۰ هزار مگاوات کاهش یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اوج مصرف برق به کمتر از ۵۰ هزار مگاوات کاهش یافت August 4, 2018 تنبیه پرمصرف‌ها با ابزار قیمت برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7724/تنبیه پرمصرف‌ها با ابزار قیمت برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تنبیه پرمصرف‌ها با ابزار قیمت برق August 4, 2018 پروژه تامین روشنایی معابر روستاهای مهرگان با 5/1 میلیارد تومان صرفه‌جویی، اجرا شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7723/پروژه تامین روشنایی معابر روستاهای مهرگان با 5/1 میلیارد تومان صرفه‌جویی، اجرا شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروژه تامین روشنایی معابر روستاهای مهرگان با 5/1 میلیارد تومان صرفه‌جویی، اجرا شد August 2, 2018 موافقت سعودی‌ها با فروش ارزان‌تر برق به عراق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7722/موافقت سعودی‌ها با فروش ارزان‌تر برق به عراق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران موافقت سعودی‌ها با فروش ارزان‌تر برق به عراق July 31, 2018