امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناخبار صنعت برق http://amvaj-e-bartar.com اخبار صنعت برق TMsystem.ir اضافه شدن 20 دستگاه خودروی عملیاتی به ناوگان خودرویی شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7922/اضافه شدن 20 دستگاه خودروی عملیاتی به ناوگان خودرویی شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اضافه شدن 20 دستگاه خودروی عملیاتی به ناوگان خودرویی شرکت توزيع نیروی برق استان خراسان رضوی September 3, 2019 همزمان با هفته دولت؛11 پروژه شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اعتبار 460 میلیار ریال آماده بهره‌برداری گردید http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7921/همزمان با هفته دولت؛11 پروژه شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اعتبار 460 میلیار ریال آماده بهره‌برداری گردید.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران همزمان با هفته دولت؛11 پروژه شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اعتبار 460 میلیار ریال آماده بهره‌برداری گردید August 28, 2019 بهره برداری از ۲۶۸ پروژه برق‌رسانی در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7920/بهره برداری از ۲۶۸ پروژه برق‌رسانی در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهره برداری از ۲۶۸ پروژه برق‌رسانی در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی August 28, 2019 ارسال 25 مقاله از توزیع برق مشهد به بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7919/ارسال 25 مقاله از توزیع برق مشهد به بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ارسال 25 مقاله از توزیع برق مشهد به بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق July 1, 2019 وزیرانرژی عراق: به توسعه صنعت برق باهمکاری ایران خوشبینیم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7912/وزیرانرژی عراق: به توسعه صنعت برق باهمکاری ایران خوشبینیم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزیرانرژی عراق: به توسعه صنعت برق باهمکاری ایران خوشبینیم April 7, 2019 معاون هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای خراسان عنوان کرد: افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های استان در پیک بار http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7906/معاون هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای خراسان عنوان کرد: افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های استان در پیک بار.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران معاون هماهنگی شرکت برق منطقه‌ای خراسان عنوان کرد: افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های استان در پیک بار January 23, 2019 پروژه بازپیرایی روشنایی میدان راه آهن مشهد؛ با طراحی و نظارت توزیع برق مشهد اجراء شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7898/پروژه بازپیرایی روشنایی میدان راه آهن مشهد؛ با طراحی و نظارت توزیع برق مشهد اجراء شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروژه بازپیرایی روشنایی میدان راه آهن مشهد؛ با طراحی و نظارت توزیع برق مشهد اجراء شد December 23, 2018 مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان عنوان کرد: در صنعت برق خودکفا می‌باشیم و این نتیجه خودباوری است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7907/مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان عنوان کرد: در صنعت برق خودکفا می‌باشیم و این نتیجه خودباوری است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان عنوان کرد: در صنعت برق خودکفا می‌باشیم و این نتیجه خودباوری است January 22, 2019 دکتر رجبی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در مشهد عنوان کرد: برق نیروگاه‌های خود تامین با قیمت‌های جذاب خریداری خواهد شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7897/دکتر رجبی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در مشهد عنوان کرد: برق نیروگاه‌های خود تامین با قیمت‌های جذاب خریداری خواهد شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران دکتر رجبی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در مشهد عنوان کرد: برق نیروگاه‌های خود تامین با قیمت‌های جذاب خریداری خواهد شد December 19, 2018 «ربات خط گرم» شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد؛ به‌عنوان طرح برتر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو انتخاب شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7896/«ربات خط گرم» شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد؛ به‌عنوان طرح برتر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو انتخاب شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران «ربات خط گرم» شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد؛ به‌عنوان طرح برتر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو انتخاب شد December 19, 2018 طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران توزیع برق مشهد؛ مرکز جدید خدمات ویژه مشتریان، راه اندازی شد. http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7895/طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران توزیع برق مشهد؛ مرکز جدید خدمات ویژه مشتریان، راه اندازی شد..html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران طی مراسمی با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران توزیع برق مشهد؛ مرکز جدید خدمات ویژه مشتریان، راه اندازی شد. December 16, 2018 صرفه جویی ۲ هزارمیلیاردتومانی، نتیجه تبلیغات کاهش مصرف برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7889/صرفه جویی ۲ هزارمیلیاردتومانی، نتیجه تبلیغات کاهش مصرف برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران صرفه جویی ۲ هزارمیلیاردتومانی، نتیجه تبلیغات کاهش مصرف برق October 10, 2018 ارايه دستاوردها و فعالیت‌های توزیع برق مشهد در کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7875/ارايه دستاوردها و فعالیت‌های توزیع برق مشهد در کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ارايه دستاوردها و فعالیت‌های توزیع برق مشهد در کنفرانس بین‌المللی شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء October 7, 2018 مجری طرح نیرورسانی و تملک دارايی توزیع برق مشهد: 880 حلقه چاه در مشهد برقدار می‌باشد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7874/مجری طرح نیرورسانی و تملک دارايی توزیع برق مشهد: 880 حلقه چاه در مشهد برقدار می‌باشد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مجری طرح نیرورسانی و تملک دارايی توزیع برق مشهد: 880 حلقه چاه در مشهد برقدار می‌باشد October 7, 2018 اعضای جدید هیات مدیره توانیر منصوب شدند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7873/اعضای جدید هیات مدیره توانیر منصوب شدند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اعضای جدید هیات مدیره توانیر منصوب شدند October 3, 2018 حقي‌فام: تلفات شبكه برق‌رساني كشور تك‌رقمي شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7871/حقي‌فام: تلفات شبكه برق‌رساني كشور تك‌رقمي شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران حقي‌فام: تلفات شبكه برق‌رساني كشور تك‌رقمي شد October 3, 2018 مدیرعامل توانیر: تراز تولید برق کشور مثبت شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7857/مدیرعامل توانیر: تراز تولید برق کشور مثبت شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل توانیر: تراز تولید برق کشور مثبت شد October 1, 2018 کنتورهای آب و برق هوشمند می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7855/کنتورهای آب و برق هوشمند می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کنتورهای آب و برق هوشمند می‌شود October 1, 2018 با حکم وزیر نیرو؛ مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7843/با حکم وزیر نیرو؛ مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران با حکم وزیر نیرو؛ مدیرعامل جدید شرکت توانیر معرفی شد September 26, 2018 مدیرعامل جدید شرکت توانیر: بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق خواهد بود/ فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق افزایش بیشتری خواهد یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7842/مدیرعامل جدید شرکت توانیر: بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق خواهد بود/ فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق افزایش بیشتری خواهد یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل جدید شرکت توانیر: بخشی‌نگری مدیران سم مهلکی برای صنعت برق خواهد بود/ فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق افزایش بیشتری خواهد یافت September 25, 2018 مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهارداشت: با برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی درسوخت گازوئیل؛ منابع مالی زیادی برای کشور و صنعت برق حاصل می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7834/مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهارداشت: با برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی درسوخت گازوئیل؛ منابع مالی زیادی برای کشور و صنعت برق حاصل می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان اظهارداشت: با برقی کردن چاه‌های کشاورزی و صرفه‌جویی درسوخت گازوئیل؛ منابع مالی زیادی برای کشور و صنعت برق حاصل می‌شود September 22, 2018 نفس‌های آخر دوران اوج مصرف برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7816/نفس‌های آخر دوران اوج مصرف برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نفس‌های آخر دوران اوج مصرف برق September 9, 2018 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: 95 درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7811/مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: 95 درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: 95 درصد شبکه برق‌رسانی تحت رویت است/ امکان گسترده تبادل انرژی کشور به دلیل موقعیت منطقه‌ای September 5, 2018 بهره‌برداری از نیروگاه افق زاهدان تا تابستان سال ۹۹ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7807/بهره‌برداری از نیروگاه افق زاهدان تا تابستان سال ۹۹.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهره‌برداری از نیروگاه افق زاهدان تا تابستان سال ۹۹ September 2, 2018 برنامه «۰۹۸» به کمک خاموشی می‌آید http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7804/برنامه «۰۹۸» به کمک خاموشی می‌آید.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برنامه «۰۹۸» به کمک خاموشی می‌آید September 2, 2018 مصرف برق کشور از پارسال هم کمتر شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7802/مصرف برق کشور از پارسال هم کمتر شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق کشور از پارسال هم کمتر شد September 1, 2018 نگاهی به اقدامات برقی وزارت نیرو+جدول http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7800/نگاهی به اقدامات برقی وزارت نیرو+جدول.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نگاهی به اقدامات برقی وزارت نیرو+جدول September 2, 2018 بازدید مدیران و نمایندگان شرکت‌های همراه اول و ایرانسل از طرح‌های هوشمندسازی توزیع برق مشهد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7790/بازدید مدیران و نمایندگان شرکت‌های همراه اول و ایرانسل از طرح‌های هوشمندسازی توزیع برق مشهد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بازدید مدیران و نمایندگان شرکت‌های همراه اول و ایرانسل از طرح‌های هوشمندسازی توزیع برق مشهد August 27, 2018 بهره‌برداری از نرم‌افزار مهرسان در توزیع برق مشهد و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7789/بهره‌برداری از نرم‌افزار مهرسان در توزیع برق مشهد و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهره‌برداری از نرم‌افزار مهرسان در توزیع برق مشهد و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور August 27, 2018 مپنا به بن‌بست مالی رسید؟ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7784/مپنا به بن‌بست مالی رسید؟.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مپنا به بن‌بست مالی رسید؟ August 26, 2018