امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناخبار صنعت برق http://amvaj-e-bartar.com اخبار صنعت برق TMsystem.ir مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد به بیش از ۳۳ مگاوات رسید http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7560/مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد به بیش از ۳۳ مگاوات رسید.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان یزد به بیش از ۳۳ مگاوات رسید May 26, 2018 با طرح‌های ویژه شرکت برق منطقه‌ای خراسان صورت می‌گیرد: عبور از پیک بار سال جاری با همکاری صنایع بزرگ استان http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7556/با طرح‌های ویژه شرکت برق منطقه‌ای خراسان صورت می‌گیرد: عبور از پیک بار سال جاری با همکاری صنایع بزرگ استان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران با طرح‌های ویژه شرکت برق منطقه‌ای خراسان صورت می‌گیرد: عبور از پیک بار سال جاری با همکاری صنایع بزرگ استان May 24, 2018 نشست مشترک مدیرعامل با نیروهای پیمانکار برق 7 http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7551/نشست مشترک مدیرعامل با نیروهای پیمانکار برق 7.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نشست مشترک مدیرعامل با نیروهای پیمانکار برق 7 May 20, 2018 برگزاری همایش هم‌اندیشی صاحبان صنایع در مدیریت پیک بار http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7550/برگزاری همایش هم‌اندیشی صاحبان صنایع در مدیریت پیک بار.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برگزاری همایش هم‌اندیشی صاحبان صنایع در مدیریت پیک بار May 20, 2018 برپایی غرفه توزیع نيروي برق مشهد در نمایشگاه بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7549/برپایی غرفه توزیع نيروي برق مشهد در نمایشگاه بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برپایی غرفه توزیع نيروي برق مشهد در نمایشگاه بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران May 11, 2018 شرکت برق منطقه‌ای خراسان؛ رتبه دوم کاهش پیک بار و مدیریت سمت تقاضادر صنعت برق کشور را کسب کرد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7548/شرکت برق منطقه‌ای خراسان؛ رتبه دوم کاهش پیک بار و مدیریت سمت تقاضادر صنعت برق کشور را کسب کرد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران شرکت برق منطقه‌ای خراسان؛ رتبه دوم کاهش پیک بار و مدیریت سمت تقاضادر صنعت برق کشور را کسب کرد May 19, 2018 مهندس متولی‌زاده در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران: صنعت برق از توانمندی بالایی برخوردار است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7547/مهندس متولی‌زاده در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران: صنعت برق از توانمندی بالایی برخوردار است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مهندس متولی‌زاده در بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران: صنعت برق از توانمندی بالایی برخوردار است May 11, 2018 استقبال متقاضیان و مشترکان از اپلیکیشن ناب در توزیع برق مشهد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7546/استقبال متقاضیان و مشترکان از اپلیکیشن ناب در توزیع برق مشهد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران استقبال متقاضیان و مشترکان از اپلیکیشن ناب در توزیع برق مشهد May 19, 2018 طرح سنجش هوشمند رضایت مشترکان توزیع برق مشهد پیاده سازی و اجراء شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7545/طرح سنجش هوشمند رضایت مشترکان توزیع برق مشهد پیاده سازی و اجراء شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران طرح سنجش هوشمند رضایت مشترکان توزیع برق مشهد پیاده سازی و اجراء شد May 5, 2018 برگزاری بیست و سومین همایش سالانه روز صنعت برق و ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7544/برگزاری بیست و سومین همایش سالانه روز صنعت برق و ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برگزاری بیست و سومین همایش سالانه روز صنعت برق و ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد May 5, 2018 تجلیل و قدردانی از بازنشستگان و یاوران شایسته http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7543/تجلیل و قدردانی از بازنشستگان و یاوران شایسته.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تجلیل و قدردانی از بازنشستگان و یاوران شایسته May 19, 2018 کسب رتبه نخست مدیریت مصرف در کشور و اهدا لوح تقدیر شرکت توانیر به توزیع برق مشهد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7535/کسب رتبه نخست مدیریت مصرف در کشور و اهدا لوح تقدیر شرکت توانیر به توزیع برق مشهد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کسب رتبه نخست مدیریت مصرف در کشور و اهدا لوح تقدیر شرکت توانیر به توزیع برق مشهد May 5, 2018 عرضه دستگاهي براي كنترل از راه دور تجهيزات برقي http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7523/عرضه دستگاهي براي كنترل از راه دور تجهيزات برقي.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران عرضه دستگاهي براي كنترل از راه دور تجهيزات برقي May 3, 2018 شاخصه‌هاي مورد نياز براي تبديل ايران مركزيت تبادل برق در منطقه، بررسي شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7518/شاخصه‌هاي مورد نياز براي تبديل ايران مركزيت تبادل برق در منطقه، بررسي شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران شاخصه‌هاي مورد نياز براي تبديل ايران مركزيت تبادل برق در منطقه، بررسي شد May 1, 2018 قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت افزایش یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7513/قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت افزایش یافت.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت افزایش یافت April 30, 2018 آغاز به كار نخستين نيروگاه اتمي شناور در روسيه http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7512/آغاز به كار نخستين نيروگاه اتمي شناور در روسيه.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آغاز به كار نخستين نيروگاه اتمي شناور در روسيه April 30, 2018 مصرف برق در تابستان امسال باید 6هزار مگاوات کاهش یابد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7501/مصرف برق در تابستان امسال باید 6هزار مگاوات کاهش یابد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق در تابستان امسال باید 6هزار مگاوات کاهش یابد April 29, 2018 کسب رتبه برتر دیسپاچینگ و مخابرات منطقه شمال شرق در ارزیابی سال ١٣٩٦ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7499/کسب رتبه برتر دیسپاچینگ و مخابرات منطقه شمال شرق در ارزیابی سال ١٣٩٦.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کسب رتبه برتر دیسپاچینگ و مخابرات منطقه شمال شرق در ارزیابی سال ١٣٩٦ April 29, 2018 طرح جديد توانير براي تعويض كولرهاي گازي قديمي http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7491/طرح جديد توانير براي تعويض كولرهاي گازي قديمي.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران طرح جديد توانير براي تعويض كولرهاي گازي قديمي April 25, 2018 در صورت هدف‌گذاری مناسب،ارزیابی‌ها می‌تواند عامل موثری برای کاهش هزینه‌ها در صنعت برق باشد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7488/در صورت هدف‌گذاری مناسب،ارزیابی‌ها می‌تواند عامل موثری برای کاهش هزینه‌ها در صنعت برق باشد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران در صورت هدف‌گذاری مناسب،ارزیابی‌ها می‌تواند عامل موثری برای کاهش هزینه‌ها در صنعت برق باشد April 25, 2018 طبق گفته وزير نيرو، امسال چهار هزار و ٣٠٠ مگاوات كاهش توليد برق داريم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7460/طبق گفته وزير نيرو، امسال چهار هزار و ٣٠٠ مگاوات كاهش توليد برق داريم.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران طبق گفته وزير نيرو، امسال چهار هزار و ٣٠٠ مگاوات كاهش توليد برق داريم April 19, 2018 كاهش برق توليدي نيروگاه‌ها به دليل كم آبي http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7455/كاهش برق توليدي نيروگاه‌ها به دليل كم آبي.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران كاهش برق توليدي نيروگاه‌ها به دليل كم آبي April 18, 2018 نكات ايمني برقي، در هواي باراني http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7445/نكات ايمني برقي، در هواي باراني.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نكات ايمني برقي، در هواي باراني April 17, 2018 بارش‌هاي اخير، تاثيري در بحران خاموشي در تابستان ندارد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7444/بارش‌هاي اخير، تاثيري در بحران خاموشي در تابستان ندارد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بارش‌هاي اخير، تاثيري در بحران خاموشي در تابستان ندارد April 17, 2018 با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛ بهره‌برداری از 10 پروژه صنعت برق خراسان با هزینه 157 میلیارد تومان http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7440/با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛ بهره‌برداری از 10 پروژه صنعت برق خراسان با هزینه 157 میلیارد تومان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛ بهره‌برداری از 10 پروژه صنعت برق خراسان با هزینه 157 میلیارد تومان April 16, 2018 تفاهم همکاری در زمینه واردات برق از آذربایجان به ایران http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7430/تفاهم همکاری در زمینه واردات برق از آذربایجان به ایران.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تفاهم همکاری در زمینه واردات برق از آذربایجان به ایران April 15, 2018 قيمت بالاي خوراك، يكي از دلایل عدم حضور پررنگ ایران در بخش صادرات برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7429/قيمت بالاي خوراك، يكي از دلایل عدم حضور پررنگ ایران در بخش صادرات برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران قيمت بالاي خوراك، يكي از دلایل عدم حضور پررنگ ایران در بخش صادرات برق April 15, 2018 وزير نيرو؛‌ كالاي داخلي بزرگ‌ترين تضمين براي توليد برق پايدار است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7425/وزير نيرو؛‌ كالاي داخلي بزرگ‌ترين تضمين براي توليد برق پايدار است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزير نيرو؛‌ كالاي داخلي بزرگ‌ترين تضمين براي توليد برق پايدار است April 12, 2018 ميزان مصرف انرژي تجهيزات سرمايشي در پيك بار تابستان http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7423/ميزان مصرف انرژي تجهيزات سرمايشي در پيك بار تابستان.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ميزان مصرف انرژي تجهيزات سرمايشي در پيك بار تابستان April 12, 2018 بهبود ۶ برابری کیفیت کنترل فرکانس به هنگام وقوع حوادث http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7422/بهبود ۶ برابری کیفیت کنترل فرکانس به هنگام وقوع حوادث.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بهبود ۶ برابری کیفیت کنترل فرکانس به هنگام وقوع حوادث April 12, 2018