نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناخبار صنعت برق http://amvaj-e-bartar.com اخبار صنعت برق TMsystem.ir رونمایی از دستگاه تولید آب و برق اضطراری در زمان زلزله http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7262/رونمایی از دستگاه تولید آب و برق اضطراری در زمان زلزله.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران رونمایی از دستگاه تولید آب و برق اضطراری در زمان زلزله February 24, 2018 تولید 500 مگاوات انرژی از طریق نیروگاه‌های پاک تا پایان امسال http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7245/تولید 500 مگاوات انرژی از طریق نیروگاه‌های پاک تا پایان امسال.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تولید 500 مگاوات انرژی از طریق نیروگاه‌های پاک تا پایان امسال February 19, 2018 مصرف برق در مدار افزایش http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7238/مصرف برق در مدار افزایش.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مصرف برق در مدار افزایش February 18, 2018 افزایش ظرفیت پست 132 کیلوولت صنعت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7227/افزایش ظرفیت پست 132 کیلوولت صنعت.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران افزایش ظرفیت پست 132 کیلوولت صنعت February 14, 2018 ورود نیروگاه‌های ۶۰ درصد راندمان‏، به شبکه تولید برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7226/ورود نیروگاه‌های ۶۰ درصد راندمان‏، به شبکه تولید برق.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ورود نیروگاه‌های ۶۰ درصد راندمان‏، به شبکه تولید برق February 14, 2018 اردکانیان: از طریق همسایگان به شبکه برق اروپا متصل می‌شویم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7216/اردکانیان: از طریق همسایگان به شبکه برق اروپا متصل می‌شویم.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اردکانیان: از طریق همسایگان به شبکه برق اروپا متصل می‌شویم February 13, 2018 اهدای لوح سپاس شرکت برتر و دبیر برتر، به توزیع برق مشهد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7212/اهدای لوح سپاس شرکت برتر و دبیر برتر، به توزیع برق مشهد.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران اهدای لوح سپاس شرکت برتر و دبیر برتر، به توزیع برق مشهد February 12, 2018 خاموشی و ساخت نیروگاه، دو چالش دولت دوازدهم http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7207/خاموشی و ساخت نیروگاه، دو چالش دولت دوازدهم.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران خاموشی و ساخت نیروگاه، دو چالش دولت دوازدهم February 12, 2018 نرخ تورم تولیدکننده بخش برق کاهش یافت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7206/نرخ تورم تولیدکننده بخش برق کاهش یافت.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران نرخ تورم تولیدکننده بخش برق کاهش یافت February 10, 2018 ادارات دولتی نسبت به کاهش ١٠ درصدی مصرف برق، موظف شدند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7199/ادارات دولتی نسبت به کاهش ١٠ درصدی مصرف برق، موظف شدند.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ادارات دولتی نسبت به کاهش ١٠ درصدی مصرف برق، موظف شدند February 8, 2018 فرسودگی۴۰درصد شبکه برق پایتخت/مصرف ۲۵درصد برق تهران توسط دولتی‌ها http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7197/فرسودگی۴۰درصد شبکه برق پایتخت/مصرف ۲۵درصد برق تهران توسط دولتی‌ها.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران فرسودگی۴۰درصد شبکه برق پایتخت/مصرف ۲۵درصد برق تهران توسط دولتی‌ها February 8, 2018 تکمیل بزرگ‌ترین نیروگاه بادی بخش خصوصی در قزوین تا پایان امسال http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7193/تکمیل بزرگ‌ترین نیروگاه بادی بخش خصوصی در قزوین تا پایان امسال.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تکمیل بزرگ‌ترین نیروگاه بادی بخش خصوصی در قزوین تا پایان امسال February 7, 2018 ارايه خدمات برقی در پایتخت غیرحضوری می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7192/ارايه خدمات برقی در پایتخت غیرحضوری می‌شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ارايه خدمات برقی در پایتخت غیرحضوری می‌شود February 7, 2018 سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد نیروگاه‌ها http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7183/سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد نیروگاه‌ها.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد نیروگاه‌ها February 6, 2018 صرف سالانه هزاران میلیارد تومان برای ٢٠٠ ساعت اوج مصرف برق، باید متوقف شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7182/صرف سالانه هزاران میلیارد تومان برای ٢٠٠ ساعت اوج مصرف برق، باید متوقف شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران صرف سالانه هزاران میلیارد تومان برای ٢٠٠ ساعت اوج مصرف برق، باید متوقف شود February 6, 2018 شبکه برق ایران چهاردهمین شبکه برتر جهان است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7178/شبکه برق ایران چهاردهمین شبکه برتر جهان است.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران شبکه برق ایران چهاردهمین شبکه برتر جهان است February 5, 2018 تمایل 5 شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه نکا http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7176/تمایل 5 شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه نکا.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تمایل 5 شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه نکا February 5, 2018 94 درصد توان تولید انرژی کشور در سال‌های کم آب، به عهده نیروگاه‌های حرارتی است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7175/94 درصد توان تولید انرژی کشور در سال‌های کم آب، به عهده نیروگاه‌های حرارتی است.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران 94 درصد توان تولید انرژی کشور در سال‌های کم آب، به عهده نیروگاه‌های حرارتی است February 5, 2018 وزیر نیرو ؛ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات می‌رسد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7174/وزیر نیرو ؛ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات می‌رسد.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزیر نیرو ؛ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات می‌رسد February 5, 2018 برق مناطق گرمسیر ارزان می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7172/برق مناطق گرمسیر ارزان می‌شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برق مناطق گرمسیر ارزان می‌شود February 5, 2018 مبادله سالانه ۲۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی با همسایگان http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7171/مبادله سالانه ۲۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی با همسایگان.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مبادله سالانه ۲۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی با همسایگان February 5, 2018 مجلس تصویب کرد: عوارض 8 درصدی قیمت برق در سال ۹۷ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7169/مجلس تصویب کرد: عوارض 8 درصدی قیمت برق در سال ۹۷.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مجلس تصویب کرد: عوارض 8 درصدی قیمت برق در سال ۹۷ February 4, 2018 تولید 27685 میلیون کیلووات ساعت برق تا پایان دی 96 در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7167/تولید 27685 میلیون کیلووات ساعت برق تا پایان دی 96 در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران تولید 27685 میلیون کیلووات ساعت برق تا پایان دی 96 در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر February 4, 2018 براي نخستین بار در کشور؛ بالابر شست وشوی مقره‌های برق در اراک ساخته شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7166/براي نخستین بار در کشور؛ بالابر شست وشوی مقره‌های برق در اراک ساخته شد.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران براي نخستین بار در کشور؛ بالابر شست وشوی مقره‌های برق در اراک ساخته شد February 4, 2018 بزرگ‌ترین واحد تبدیل زباله به برق، در دبی احداث می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7158/بزرگ‌ترین واحد تبدیل زباله به برق، در دبی احداث می‌شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران بزرگ‌ترین واحد تبدیل زباله به برق، در دبی احداث می‌شود February 3, 2018 افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7155/افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق February 3, 2018 وزیر نیرو اعلام کرد: تدوین برنامه افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7151/وزیر نیرو اعلام کرد: تدوین برنامه افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزیر نیرو اعلام کرد: تدوین برنامه افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور January 31, 2018 احداث بخش بخار نیروگاه‌ها؛ موضوع نشست مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7144/احداث بخش بخار نیروگاه‌ها؛ موضوع نشست مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران احداث بخش بخار نیروگاه‌ها؛ موضوع نشست مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو January 30, 2018 توسط محققان کشور، تجهیز آزمایشگاه استاندارد آزمون‌ انواع لامپ فوق کم‌مصرف، صورت گرفت http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7141/توسط محققان کشور، تجهیز آزمایشگاه استاندارد آزمون‌ انواع لامپ فوق کم‌مصرف، صورت گرفت.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران توسط محققان کشور، تجهیز آزمایشگاه استاندارد آزمون‌ انواع لامپ فوق کم‌مصرف، صورت گرفت January 29, 2018 مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها وجود ندارد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7137/مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها وجود ندارد.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مشکلی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها وجود ندارد January 29, 2018