امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايراناقتصاد و انرژی http://amvaj-e-bartar.com اقتصاد و انرژی TMsystem.ir آیا امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7903/آیا امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آیا امکان حذف کامل سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور وجود دارد؟ December 24, 2018 52 درصد مخازن سدهای کشور همچنان خالی است http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7902/52 درصد مخازن سدهای کشور همچنان خالی است.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران 52 درصد مخازن سدهای کشور همچنان خالی است December 24, 2018 ساخت نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی/پرورش گیاهان مقاوم به شوری در اطراف دریاچه ارومیه http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7900/ساخت نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی/پرورش گیاهان مقاوم به شوری در اطراف دریاچه ارومیه.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ساخت نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی/پرورش گیاهان مقاوم به شوری در اطراف دریاچه ارومیه December 24, 2018 برای تامین برق اوکراین؛ چرنوبیل بدنام به نیروگاه انرژی خورشیدی تبدیل شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7885/برای تامین برق اوکراین؛ چرنوبیل بدنام به نیروگاه انرژی خورشیدی تبدیل شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برای تامین برق اوکراین؛ چرنوبیل بدنام به نیروگاه انرژی خورشیدی تبدیل شد October 10, 2018 برنامه دولت برای حمایت از تجدیدپذیرها http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7881/برنامه دولت برای حمایت از تجدیدپذیرها.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران برنامه دولت برای حمایت از تجدیدپذیرها October 10, 2018 ذخیره سدهای تهران ۲۴ درصد کمتر از پارسال http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7880/ذخیره سدهای تهران ۲۴ درصد کمتر از پارسال.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ذخیره سدهای تهران ۲۴ درصد کمتر از پارسال October 10, 2018 وعده وزیر نیرو برای پر رنگ شدن خصوصی‌ها در تجدیدپذیرها http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7879/وعده وزیر نیرو برای پر رنگ شدن خصوصی‌ها در تجدیدپذیرها.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وعده وزیر نیرو برای پر رنگ شدن خصوصی‌ها در تجدیدپذیرها October 10, 2018 آخرین وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریورماه؛ تولید 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر/ ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو به 650 مگاوات رسید http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7859/آخرین وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریورماه؛ تولید 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر/ ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو به 650 مگاوات رسید.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آخرین وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریورماه؛ تولید 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر/ ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو به 650 مگاوات رسید October 1, 2018 ريیس سازمان ساتبا خبر داد: دو هزار نیروگاه کیلوواتی بالای پشت بامی آماده نصب در سراسر کشور http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7858/ريیس سازمان ساتبا خبر داد: دو هزار نیروگاه کیلوواتی بالای پشت بامی آماده نصب در سراسر کشور.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ريیس سازمان ساتبا خبر داد: دو هزار نیروگاه کیلوواتی بالای پشت بامی آماده نصب در سراسر کشور October 1, 2018 چشمک تولید برق خانگی به اشتغال http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7845/چشمک تولید برق خانگی به اشتغال.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران چشمک تولید برق خانگی به اشتغال September 27, 2018 گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟ http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7836/گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران گیرودار تجدیدپذیرها با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟ September 22, 2018 دستاورد محققان ایرانی؛ طراحی نرم‌افزاری برای نظارت بر نیروگاه‌های خورشیدی http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7828/دستاورد محققان ایرانی؛ طراحی نرم‌افزاری برای نظارت بر نیروگاه‌های خورشیدی.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران دستاورد محققان ایرانی؛ طراحی نرم‌افزاری برای نظارت بر نیروگاه‌های خورشیدی September 22, 2018 مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران اعلام کرد: 46 سد بزرگ تامین‌کننده آب شرب در وضعیت بحرانی/ مهر و آبان بارندگی‌های جدی نخواهیم داشت/ کاهش 12 میلیارد مترمکعبی ورودی آب به سدهای کشور http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7813/مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران اعلام کرد: 46 سد بزرگ تامین‌کننده آب شرب در وضعیت بحرانی/ مهر و آبان بارندگی‌های جدی نخواهیم داشت/ کاهش 12 میلیارد مترمکعبی ورودی آب به سدهای کشور.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران اعلام کرد: 46 سد بزرگ تامین‌کننده آب شرب در وضعیت بحرانی/ مهر و آبان بارندگی‌های جدی نخواهیم داشت/ کاهش 12 میلیارد مترمکعبی ورودی آب به سدهای کشور September 5, 2018 عضو هیات علمی دانشگاه: زباله‌های الکترونیکی منبع انرژی هستند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7809/عضو هیات علمی دانشگاه: زباله‌های الکترونیکی منبع انرژی هستند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران عضو هیات علمی دانشگاه: زباله‌های الکترونیکی منبع انرژی هستند September 5, 2018 عزم فیس‌بوک برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جزم شد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7806/عزم فیس‌بوک برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جزم شد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران عزم فیس‌بوک برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جزم شد September 2, 2018 درآمد ۴.۱ میلیارد دلاری در ازای صادرات برق http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7801/درآمد ۴.۱ میلیارد دلاری در ازای صادرات برق.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران درآمد ۴.۱ میلیارد دلاری در ازای صادرات برق September 2, 2018 قطار توسعه تجدیدپذیرها وارد ریل شد+جدول http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7792/قطار توسعه تجدیدپذیرها وارد ریل شد+جدول.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران قطار توسعه تجدیدپذیرها وارد ریل شد+جدول August 29, 2018 مرکز فناوری انرژی راه‌اندازی می‌شود http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7791/مرکز فناوری انرژی راه‌اندازی می‌شود.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران مرکز فناوری انرژی راه‌اندازی می‌شود August 29, 2018 در پژوهشی با همکاری دانشگاه لوزان سوئیس بررسی شد؛ رویه سازمان تجارت جهانی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7778/در پژوهشی با همکاری دانشگاه لوزان سوئیس بررسی شد؛ رویه سازمان تجارت جهانی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران در پژوهشی با همکاری دانشگاه لوزان سوئیس بررسی شد؛ رویه سازمان تجارت جهانی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر August 25, 2018 افزایش بازده سلول‌های خورشیدی با نانوساختارها در کشور http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7727/افزایش بازده سلول‌های خورشیدی با نانوساختارها در کشور.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران افزایش بازده سلول‌های خورشیدی با نانوساختارها در کشور August 8, 2018 سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی ویتول در انرژی‌های پاک http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7682/سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی ویتول در انرژی‌های پاک.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی ویتول در انرژی‌های پاک July 21, 2018 وزیر ارتباطات خبر داد: هوشمندسازی شبکه انرژی تا سه سال آینده http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7665/وزیر ارتباطات خبر داد: هوشمندسازی شبکه انرژی تا سه سال آینده.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران وزیر ارتباطات خبر داد: هوشمندسازی شبکه انرژی تا سه سال آینده July 19, 2018 آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7662/آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد July 19, 2018 کاهش ۲ هزار مگاوات مصرف برق در کشور / شایعات صادرات آب و برق واقعی نیست http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7622/کاهش ۲ هزار مگاوات مصرف برق در کشور / شایعات صادرات آب و برق واقعی نیست.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کاهش ۲ هزار مگاوات مصرف برق در کشور / شایعات صادرات آب و برق واقعی نیست July 8, 2018 استقبال از اقدام گوگل برای خرید انرژی پاک http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7601/استقبال از اقدام گوگل برای خرید انرژی پاک.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران استقبال از اقدام گوگل برای خرید انرژی پاک July 4, 2018 ريیس بنیاد جهانی انرژی: ایرانیان اقدام عملی زیادی برای پایداری انرژی انجام دادند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7600/ريیس بنیاد جهانی انرژی: ایرانیان اقدام عملی زیادی برای پایداری انرژی انجام دادند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران ريیس بنیاد جهانی انرژی: ایرانیان اقدام عملی زیادی برای پایداری انرژی انجام دادند July 4, 2018 در معاونت علمی و فناوری؛ توسعه فناوری‌های حوزه آب در اولویت قرار می‌گیرد http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7588/در معاونت علمی و فناوری؛ توسعه فناوری‌های حوزه آب در اولویت قرار می‌گیرد.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران در معاونت علمی و فناوری؛ توسعه فناوری‌های حوزه آب در اولویت قرار می‌گیرد June 25, 2018 سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می‌کند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7578/سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می‌کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می‌کند June 17, 2018 پیوستن غول‌هایIT به‌جنبش تامین۱۰۰درصدی برق تجدیدپذیر با ظرفیتی بالغ بر۸/۲گیگاوات http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7572/پیوستن غول‌هایIT به‌جنبش تامین۱۰۰درصدی برق تجدیدپذیر با ظرفیتی بالغ بر۸/۲گیگاوات.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پیوستن غول‌هایIT به‌جنبش تامین۱۰۰درصدی برق تجدیدپذیر با ظرفیتی بالغ بر۸/۲گیگاوات June 3, 2018 کارشناس سازمان بین‌المللی کار: انرژی تجدیدپذیر یک میلیون شغل ایجاد می‌کند http://amvaj-e-bartar.com/news/detail/val/7561/کارشناس سازمان بین‌المللی کار: انرژی تجدیدپذیر یک میلیون شغل ایجاد می‌کند.html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کارشناس سازمان بین‌المللی کار: انرژی تجدیدپذیر یک میلیون شغل ایجاد می‌کند May 26, 2018